ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK („ÁSZF”) – WWW.MAGADERT.HU

UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS: 2014. DECEMBER 10.

Köszönjük, hogy szolgáltatásainkat („Szolgáltatások”) használja! A Szolgáltatásokat a Magadért Alapítvány biztosítja. Szolgáltatásaink használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve, ezért figyelmesen olvassa el őket. Szolgáltatásaink nagyon eltérők, így további feltételek vagy termékkövetelmények vonatkozhatnak rájuk. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Az Alapítvány adatai

Az Alapítvány teljes neve: „Magadért”Drogmentességet Védő Alapítvány „A HELY”-közhasznú szervezet

Az Alapítvány rövidített neve: Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány

Az Alapítvány kelte: 1998.11.26 – közhasznú szervezet

Az Alapítvány alapítási dátuma: 1998.10.13.

Az Alapítvány székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u.19

Az Alapítvány telefonszáma: 06 1 269 0857/+3670 3847281

Az Alapítvány E-mail címe: 

Az Alapítvány képviselője: Rendi Mária 2007.november 26.óta

Az Alapítvány nyíivántartási száma: 01-03-73255

Bírósági végzés száma: 12PK 60989/1998

Az Alapítvány adószáma: 18164433-1-42

A szerződés nyelve: magyar

Szolgáltatásaink használata

Önnek be kell tartania a Szolgáltatásokon belül elérhetővé tett irányelveket. Ne éljen vissza Szolgáltatásainkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásainkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásainkat – ideértve a vonatkozó export-ellenőrzési és az újra kivitel ellenőrzésére vonatkozó törvényeket és szabályokat is. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben nem tesz eleget szerződési feltételeinknek vagy irányelveinknek, vagy ha valamely feltételezett visszaélést vizsgálunk ki. Szolgáltatásaink használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásokra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásainkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásainkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásainkban vagy azok mellett megjelenített jogi közleményeket. Szolgáltatásaink megjeleníthetnek nem a Magadért Alapítvány tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az a szervezet a felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk, illetve a megjelenítésüket megtagadhatjuk, amelyekről ésszerűen feltételezhető, hogy sértik irányelveinket vagy a törvényt. Az Ön Szolgáltatásokra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek. Ezen kommunikációs formák némelyikét kikapcsolhatja.

Az Ön Fiókja

Előfordulhat, hogy egyes Szolgáltatásaink használatához regisztrációra lesz szüksége. A regisztrációt létrehozhatja saját maga, illetve regisztrációját létrehozhatja az Ön számára egy rendszergazda is, például a munkáltatója vagy oktatási intézménye. Ha Ön egy rendszergazda által létrehozott regisztrációt használ, arra eltérő vagy kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, rendszergazdája pedig jogosult lehet a fiókjának elérésére és letiltására. Ha tudomására jut, hogy jelszavát vagy fiókját illetéktelenül használták, kérjük a lehető legrövidebb időn belül jelezze felénk.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme

A Magadért Alapítvány adatvédelmi irányelvei adnak tájékoztatást arról, hogyan kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásaink használata során. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja, hogy a Magadért Alapítvány adatvédelmi irányelveivel összhangban felhasználhatjuk az ilyen adatokat. A szerzői jog vélelmezett megsértéséről szóló bejelentésekre választ adunk, a visszaeső jogsértők fiókját pedig  felfüggesztjük. A szerzői jogi jogosultaknak információt szolgáltatunk abból a célból, hogy elősegítsük szellemi tulajdonuk online kezelését. Ha úgy véli, hogy valaki megsérti szerzői jogait, kérjük értesítsen minket.

Az Ön tartalma a mi Szolgáltatásainkban

Egyes Szolgáltatásaink lehetővé teszik az Ön számára tartalmak beküldését. Az ilyen tartalmakra vonatkozó szellemi tulajdonjogok az Ön birtokában maradnak. Azaz, ami az Öné volt, az az  Öné is marad. Amikor feltölt, vagy valamilyen más módon elküld tartalmakat a Szolgáltatásainkba, engedélyt ad a Magadért Alapítvány-nek (és a Magadért Alapítvány-vel együttműködőknek) az ilyen tartalmak felhasználására, hosztolására, tárolására, reprodukálására, módosítására, származékos művek létrehozására (így olyan művekre, amelyek fordítás, adaptálás vagy más módon történő módosítás eredményeképpen jöttek létre annak érdekében, hogy az Ön tartalma jobban megfeleljen a Szolgáltatásainkkal történő használatnak), megosztására, közzétételére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére és terjesztésére. Az ebben az engedélyben biztosított jogok korlátozottak: a Szolgáltatásaink üzemeltetésére, hirdetésére és javítására, illetve új Szolgáltatások fejlesztésére vonatkoznak. Ez az engedély abban az esetben is érvényben marad, ha felhagy Szolgáltatásaink használatával. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik, hogy az Ön által az adott Szolgáltatásra vonatkozóan megadott tartalmakhoz hozzáférjen, és azokat eltávolítsa. Ezenkívül, egyes Szolgáltatásainkra olyan feltételek, illetve beállítások vonatkoznak, amelyek korlátozzák a mi hatáskörünket az Ön által az adott Szolgáltatásba beküldött tartalmak használatával kapcsolatban. A Szolgáltatásainkba küldött összes tartalom esetében győződjön meg arról, hogy rendelkezik minden szükséges jogosultsággal ahhoz, hogy ezt az engedélyt megadja nekünk. Az adatvédelmi irányelvekben vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó egyéb szolgáltatási feltételekben további információt találhat arra vonatkozóan, hogy a Magadért Alapítvány a tartalmat hogyan használja és tárolja. Ha Ön visszajelzést, vagy javaslatot küld nekünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban, a visszajelzést, vagy a javaslatokat anélkül használhatjuk fel, hogy ezáltal bármiféle kötelezettségünk keletkezne Önnel szemben.

A Szolgáltatásainkban található szoftverekről

Ha egy Szolgáltatás letölthető szoftvert tartalmaz, vagy ahhoz ilyen szükséges, akkor ez a szoftver automatikusan frissülhet az eszközén, amikor annak egy új verziója vagy funkciója válik elérhetővé. Egyes Szolgáltatások lehetővé tehetik az automatikus frissítés beállításainak megadását. A Magadért Alapítvány személyre szóló, világszerte érvényes, jogdíjmentes, nem átruházható és nem kizárólagos engedélyt ad Önnek a Magadért Alapítvány által a Szolgáltatások részeként biztosított szoftverek használatára. Ennek az engedélynek a kizárólagos célja az, hogy lehetővé tegye az Ön számára a Magadért Alapítvány által biztosított Szolgáltatások használatát és az általuk kínált előnyök élvezetét, a jelen feltételeknek megfelelő módon. Ön nem jogosult a Szolgáltatások egyes részeinek vagy a Szolgáltatáshoz tartozó szoftvernek a másolására, terjesztésére, értékesítésére vagy bérbe adására, továbbá Ön nem jogosult a szoftverek visszafejtésére vagy a szoftverforráskód megszerzésének megkísérlésére sem, kivéve, ha az ilyen korlátozást a jogszabály tiltja, vagy ha erre Ön írásos engedélyt kapott tőlünk.

A nyílt forráskódú szoftverek fontosak számunkra. A Szolgáltatásainkban használt egyes szoftvereket nyílt forráskódú licenc keretében biztosítjuk, amelyet az Ön rendelkezésére bocsátunk. A nyílt forráskódú licencben lehetnek olyan rendelkezések, amelyek kifejezetten felülírják a jelen feltételeket.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásainkat. A Szolgáltatásainkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de egy Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük. A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül, a Magadért Alapítvány is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatások biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásokra vonatkozóan.

A Magadért Alapítvány által biztosított szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Szolgáltatásainkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A jelen szerződési feltételekben vagy a további szerződési feltételekben kifejezetten megállapítottakon kívül sem a Magadért Alapítvány, sem pedig a Magadért Alapítvány beszállítói vagy forgalmazói nem tesznek semmilyen konkrét ígéretet a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a Szolgáltatásokon belüli tartalmat, a Szolgáltatások sajátos funkcióit, a megbízhatóságukat, rendelkezésre állásukat vagy az Ön szükségleteinek megfelelő kielégítésére való alkalmasságukat illetően. A Szolgáltatást a jelen formájában biztosítjuk. Egyes joghatóságok előírnak bizonyos szavatosságokat, például a rendeltetésszerűségre vonatkozó vélelmezett szavatosságot, az adott célra való megfelelőséget és a jogtisztaságot. A jogszabály által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.

A Szolgáltatásainkért való felelősségünk

Ha a jogszabály azt lehetővé teszi, sem a Magadért Alapítvány, sem a Magadért Alapítvány beszállítói és forgalmazói nem vállalnak felelősséget az elmaradt haszonért, bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújtanak közvetett, rendkívüli, következményes, jelzés értékű vagy büntető kártérítést. A Magadért Alapítvány és a Magadért Alapítvány beszállítóinak vagy forgalmazóinak a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így a vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – ha a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet Ön a részünkre kifizetett. A Magadért Alapítvány és a Magadért Alapítvány beszállítói, valamint forgalmazói semmilyen esetben nem felelősek az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért. Elismerjük, hogy bizonyos országokban Önt, fogyasztóként, bizonyos jogszabályba foglalt jogok illetik meg. Ha a Szolgáltatást személyes célokra használja, akkor a jelen szerződési feltételekben vagy az esetleges további szerződési feltételekben foglaltak semmilyen mértékben nem korlátozhatják az Ön jogszabályban foglalt, szerződéses módon fel nem függeszthető fogyasztói jogait.

Szolgáltatásaink üzleti felhasználása

Ha Szolgáltatásainkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Magadért Alapítvány-t, és tisztségviselőit, ügynökeit és alkalmazottait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatások használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A feltételek módosításáról szóló értesítéseket ezen az oldalon tesszük közzé. A módosított további szerződési feltételekről szóló értesítést az adott Szolgáltatáson belül közöljük. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban egy Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát. Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni. A jelen szerződési feltételek a Magadért Alapítvány és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára. Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).
Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Törvényszék kizárólagos illetékességét.