Az aktív, cselekvő mozgásterápia a mozdulatok, a mimika, testtartás, térszabályozás metakommunikatív jelentéseinek tudatosítását, illetve azok tudatosításával mások metakommunikációjának a megértése, és saját érzelmek, szándékok közvetítése és ezen keresztül a helyes kommunikáció, önmagunk megismerése a cél. A mozgás, mint az érzelmek és viszonyulások kifejezésének eszköze jelenik meg, ezen eszközökön keresztül történik a csoportvezető és a csoport tagjainak egymás közötti interakciója. A programot két alkalommal a TÁMOP „Eséllyel az esélyért” program keretében volt lehetőségünk megvalósítani.

Csoportvezető: Moreno Sindy