Alapítványunk az addikciók és a férfi szerepek kapcsolata mentén indította el a Férfi-csoportot. A korábbi évek tapasztalatából tudjuk, hogy ahogy a Női-csoport esetében, itt is vannak olyan gondolatok, problémák, érzések, amit a férfiak egymás között tudnak megbeszélni. A csoport az igényekhez igazodva, olyan gondolatok mentén szerveződött, mint a férfi szerep, az apai szerep, érzelmek felvállalása, megmutatása, szexuális problémák, párkapcsolati elakadások. . A Férfi-csoport célja a férfi szerepminták átgondolása, a sztereotípiák kimondása, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a nyílt kommunikáció elősegítése, az előző csoportokban felmerült témák folytatása. A nemi szerepekkel való azonosulás, a férfi szerepek megélése, a párkapcsolatok jó működtetése, a kommunikáció, az intimitás terén fellelhető deficitek szorosan kapcsolódnak a különböző addikciók kialakulásához és fennmaradásához. Ezeknek a gondolatoknak és érzéseknek a körbejárása egy zárt tematikus csoport keretein belül, jelentősen segítette a résztvevők önmagukról kialakított képének újraértékelését, önismeretük növelését, függőségük természetrajzának jobb megismerését. A csoportot Bajzáth Sándor és Kecskés János vezette