2019-09-17 admin

MIODRAGOVITS VINCE, SZÍNHÁZTERAPEUTA, RENDEZŐ GONDOLATAI

A SZÍNHÁZTERÁPIÁRÓL

A Leo Amici Alapítvány zenés, test-tudati színházterápiás munkájának módszere, tematikája, szakmai alapja közel 20 éve változatlan Ma meggyőződésünk, hogy a színházterápia, ha nem is az egyetlen, de az egyik leghatásosabb módszer.. E mellett több érvet hozhatunk fel. A drogosok viszonya saját testükkel különösen ellentmondásos. Narcisztikus komplexusaik, félelmük a tökéletlenségtől, a különbségtől, a látható másságtól, állandó harcban állnak az önelrontás, öncsonkítás, önmegsemmisítés impulzusaival. A rizikókeresés elsősorban a testi veszély elfogadása, kívánsága. Egy időben élesül a test (egy ideális, fantazmatikus test) iránti figyelem és minden, a testből kiinduló érzés elfojtása. A testvázlat egy horpadt, konkáv, a képet saját hiányával helyettesített képződménnyé fajult. A színház- és mozgásterápia minden percében jelen van és a figyelem közepén áll a test: az ember saját teste és a többi csoporttag teste, mint reális, és ugyanakkor, mint elképzelt, a másik tekintetében tükröződő, szimbolikus test. A gyakorlatok és a rögtönzések egyik sajátossága, hogy folytonos ingamozgásban vannak a reális és a szimbolikus között, segítik újra és újra bejárni a szimbolizációs folyamat útjait, és ez által új életre keltik a drogozás alatt megvetett testet.

A TAROT C. ELŐADÁSRÓL

TarotKezdetekben nem használtunk zenei eszközöket, később akusztikus hangszereket is alkalmaztunk, a mozgásos tér kitöltésére, a jelenetek mélyebbé tételére, megtámogatására. Jelenlegi „Tarot” előadásunk egy újabb zenei kísérlettel bővült, kihangosított elektromos hangszereinket is használjuk az önkifejező jelenetek zenei hátteréhez. A „Crowley féle” könyvet használjuk a szövegek elkészítéséhez. Nem jósolunk, hasonlóan dolgozunk vele, mint bármi más eddig használt önkifejező irodalommal. Mindenki húz két kártyát, azok iránymutató leírásait megkapja, és a közösség segítségével megkeresi magát a Tarot instrukciói alapján a múltban, jelenben, jövőben. Saját, aktuális érzésekkel, gondolatokkal egészíti ki a leírást, ezt segítjük a játszóban felszabadítani mozgás világunkkal, és az említett „zenekarral a háttérben. Dalok nincsenek, inkább egyszerű effekt zenék, amik felerősítik a gondolatok és a mozdulatok világát.